boxed
border
http://archiwum.ops-czdz.pl/wp-content/themes/anya-installable/
http://archiwum.ops-czdz.pl/
#669933
style4
zapraszamy pn-śr 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00
(32) 215 50 98, (32) 215 44 09

Świadczenia pomocy społecznej i usługi


Rodzaje pomocy


– zasiłek stały

– zasiłek okresowy

– zasiłek celowy

– zasiłek celowy specjalny

– zasiłek na żywność z Programu Rządowego


– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

– specjalistyczne usługi opiekuńcze

– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie

– usługi w Domu Dziennego Pobytu

– pomoc asystenta rodziny


– kierowanie do domu pomocy społecznej

– kierowanie do noclegowni lub schroniska

– kompletowanie dokumentów do środowiskowego domu samopomocy

– kierowanie do domu samotnej matki

– kierowanie do mieszkań chronionych

– prowadzenie zajęć w świetlicy dla dzieci i młodzieży


– gorący posiłek – w tym dla dzieci w szkołach

– pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach

– bony żywnościowe

– karty żywnościowe z programu PO PŻ 2014-2020

– zaświadczenia upoważniające do bezpłatnych przejazdów autobusami PKM Czechowice-Dziedzice

– poradnictwo w tym: prawne, psychologiczne i pedagogiczne

– przydzielanie asystenta rodziny

– interwencja kryzysowa

– praca socjalna w tym realizowana w oparciu o kontrakt socjalny

– poradnictwo związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

– wywiady środowiskowe do uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych

– pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia

– praca na kontrakcie socjalnym

– pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia

– wnioskowanie i kierowanie do prac społecznie użytecznych

– wydawanie skierowań do uczestnictwa w CIS (Centrum Integracji Społecznej)

– działania środowiskowe realizowane w ramach projektów socjalnych

– działania planowane i realizowane w ramach projektów systemowych i konkursowychZasiłki


Rodzinom potrzebującym przyznajemy świadczenia pieniężne na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).


Poradnictwo

Udzielamy porad w różnych dziedzinach życia lub kierujemy do odpowiednich specjalistów.


Praca socjalna

Pomagamy metodycznie zaplanować działania, których realizacja da szansę rodzinom i osobom wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.


Usługi opiekuńcze

Osobom tego wymagającym świadczymy pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego w miejscu zamieszkania.


Asystent rodziny

Wspieramy rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.


Dzienny pobyt

Pomagamy zorganizować opiekę i zajęcia osobom starszym i niepełnosprawnym w godzinach od 8 do 16 w specjalnie do tego przygotowanym ośrodku.


Opieka całodobowa

Osoby wymagające całodobowej opieki, dla których usługi opiekuńcze okazują się niewystarczające mogą zamieszkać w lokalnym Domu Pomocy Społecznej.


Noclegownia

Osoby bezdomne mogą skorzystać ze schronienia w noclegowni.

 

Rodzaje pomocy


– zasiłek stały

– zasiłek okresowy

– zasiłek celowy

– zasiłek celowy specjalny

– zasiłek na żywność z Programu Rządowego


– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

– specjalistyczne usługi opiekuńcze

– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie

– usługi w Domu Dziennego Pobytu

– pomoc asystenta rodziny


– kierowanie do domu pomocy społecznej

– kierowanie do noclegowni lub schroniska

– kompletowanie dokumentów do środowiskowego domu samopomocy

– kierowanie do domu samotnej matki

– kierowanie do mieszkań chronionych

– prowadzenie zajęć w świetlicy dla dzieci i młodzieży


– gorący posiłek – w tym dla dzieci w szkołach

– pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach

– bony żywnościowe

– karty żywnościowe z programu PO PŻ 2014-2020

– zaświadczenia upoważniające do bezpłatnych przejazdów autobusami PKM Czechowice-Dziedzice

– poradnictwo w tym: prawne, psychologiczne i pedagogiczne

– przydzielanie asystenta rodziny

– interwencja kryzysowa

– praca socjalna w tym realizowana w oparciu o kontrakt socjalny

– poradnictwo związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

– wywiady środowiskowe do uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych

– pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia

– praca na kontrakcie socjalnym

– pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia

– wnioskowanie i kierowanie do prac społecznie użytecznych

– wydawanie skierowań do uczestnictwa w CIS (Centrum Integracji Społecznej)

– działania środowiskowe realizowane w ramach projektów socjalnych

– działania planowane i realizowane w ramach projektów systemowych i konkursowych


Zasiłki


Rodzinom potrzebującym przyznajemy świadczenia pieniężne na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

Poradnictwo

Udzielamy porad w różnych dziedzinach życia lub kierujemy do odpowiednich specjalistów.

Praca socjalna

Pomagamy metodycznie zaplanować działania, których realizacja da szansę rodzinom i osobom wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Usługi opiekuńcze

Osobom tego wymagającym świadczymy pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego w miejscu zamieszkania.

Asystent rodziny

Wspieramy rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Dzienny pobyt

Pomagamy zorganizować opiekę i zajęcia osobom starszym i niepełnosprawnym w godzinach od 8 do 16 w specjalnie do tego przygotowanym ośrodku.

Opieka całodobowa

Osoby wymagające całodobowej opieki, dla których usługi opiekuńcze okazują się niewystarczające mogą zamieszkać w lokalnym Domu Pomocy Społecznej.

Noclegownia

Osoby bezdomne mogą skorzystać ze schronienia w noclegowni.

default
Wczytywanie aktualności
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off
Zmień czcionkę
Opcje kontrastu