boxed
border
http://archiwum.ops-czdz.pl/wp-content/themes/anya-installable/
http://archiwum.ops-czdz.pl/
#669933
style4
zapraszamy pn-śr 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00
(32) 215 50 98, (32) 215 44 09

PRZEMOC W RODZINIE

Symbol działu: DFK

Nazwa: Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Iwona Bejda

Telefon: 32 215-44-09 w.25

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37

 

PRACA WYKONYWANA W DZIALE FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Pierwszym zadaniem działu finansowo-księgowym jest rachunkowość i wykonywanie zadań narzuconych prawem tj. ustawą o rachunkowości, finansach publicznych, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych przepisów prawa.

Drugą bardzo ważną funkcją jest dostarczanie informacji zarządczej poprzez właściwą rejestrację zdarzeń zgodną z prawem i dającą właściwy obraz rzeczywistości. Pracę działu koordynuje Główny księgowy

Do zadań Działu Księgowości należy:

 • sprawdzanie na bieżąco dowodów pod względem formalno-rachunkowym polegającym na ustaleniu, czy zostały one wystawione w sposób technicznie poprawny i zawierają niezbędne dane, jakie powinny te dokumenty zawierać oraz czy dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych,( dokument, który pozytywnie przeszedł taką kontrolę, nabiera charakteru dowodu księgowego i zostaje ujęty w księgach rachunkowych),
 • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej rachunków bankowych,
 • gotówkowa obsługa klientów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia,
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-watrościowej żywności,
 • prowadzenie procedury windykacji należności,
 • bieżąca kontrola zobowiązań,
 • ewidencja księgowa na kontach syntetycznych w sposób umożliwiający sporządzenia zestawienia sald oraz ustalenie obrotów kont syntetycznych,
 • ewidencja księgowa na kontach analitycznych w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie zestawienia sald kont analitycznych,
 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,


Pracownicy
Personel działu: Stanowisko
Iwona Bejda Główny księgowy
Jolanta Hoczek Starszy inspektor ds. księgowości
Edyta Góra Inspektor ds. księgowości
Katarzyna Soszka Podinspektor ds. księgowości
Katarzyna Surówka Referent ds. księgowości
Bożena Bumbar Referent ds. rachuby i płac
Wiesława Czyż Referent ds. księgowości

default
Wczytywanie aktualności
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off
Zmień czcionkę
Opcje kontrastu